INPROKON s.r.o.
Šustekova 16
851 04 Bratislava

Telefón:
02 / 624 11 616
02 / 624 11 613
02 / 672 02 101 až 119
Fax: 02 / 624 11 631

E-mail:inprokon(zavináč)inprokon.sk


www.inprokon.sk

Nájdete nás (mapa) >>

Referencie

S využitím dlhoročných skúseností a odbornej praxe sme pre vodárenské spoločnosti, domácich investorov, ale aj zahraničných investorov pôsobiacich na území Slovenska zrealizovali viacero významných projektov v oblasti vodohospodárskych stavieb. Z hľadiska rozsahu prác a investícií aj odbornej náročnosti patria k významným a náročným investičným akciám stavby pre PSA Peugeot / Citroën Trnava.
Boli sme hlavným projektantom celej vodohospodárskej časti závodu, ale aj projektantom prívodu vody do areálu cez územie mesta Trnavy a odvedenia vyčistených splaškových a dažďových vôd do recipientu za mestom.
Okrem toho pracujeme na spracovávaní predprojektovej a projektovej prípravy pre vodárenské spoločnosti do kohéznych fondov:

odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou
...Povodie Váhu a Dunaja, aglomerácia Šamorín

zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad

zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne
...Bardejov – Horná Topľa

odvedenie a čistenie odpadovej vody a zásobovanie pitnou vodou
...v regióne Nové Zámky