INPROKON s.r.o.
Šustekova 16
851 04 Bratislava

Telefón:
02 / 624 11 616
02 / 624 11 613
02 / 672 02 101 až 119
Fax: 02 / 624 11 631

E-mail:inprokon(zavináč)inprokon.sk


www.inprokon.sk

Nájdete nás (mapa) >>

 

 

 

 

Zoznam vybratých zákaziek

Bratislava, Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Františkánske námestie
Revitalizácia námestia SNP v Bratislave
Bratislava – kanalizačný zberač B IV.
Záhorská Bystrica, Kanalizácia a zásobovanie pitnou vodou – štúdia
Záhorská Bystrica – Obytný satelit Strmé Vŕšky – odkanalizovanie
Volkswagen Slovakia a.s. – Lakovňa – odvedenie dažďových vôd
Devín, Kremeľská ulica – rekonštrukcia kanalizácie a preložka vodovodu
Vodojem Novosvetská a zásobné potrubie Bratislava – Staré Mesto
Skládka komunálnych odpadov Michalovce
TESCO hypermarket Trnava – vodovod a kanalizácia
Diaľnica D61 Bratislava, Mierová – Senecká cesta (DN 1200 a DN 800)
Gerlachov – Rozšírenie vodných zdrojov
Dostavba výrobného areálu firmy Gábor, Bánovce nad Bebravou
...vodovod a kanalizácia

Výrobný areál firmy Delphi, výrobná hala, vodovodná a kanalizačná
...prípojka, preložka kanalizácie
Železničná stanica Bratislava – filiálka – vodovod, kanalizácia, plynovod,
...horúcovod, elektročasť (štúdia)

Automobilový priemyselný park Lozorno – vodovod a kanalizácia, ČOV
Častkov – obecná kanalizácia a ČOV
Vrbovce – kanalizácia a ČOV
Obchodný areál Hornbach Bratislava-Galvaniho ulica-vodovod a kanalizácia
Výrobný závod PSA Peugeot / Citroën Trnava – celá vodohospodárska časť
...závodu od štúdií až po prevádzkové poriadky
Rekonštrukcia vodovodu DN 600 Trnava – Malženice (dĺžky 11,6 km)
Priemyselný park Senica
Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a
...zásobovanie pitnou vodou Aglomerácia Šamorín

ZIPP Bratislava s.r.o., Závod Rajec, Neverejná ČS PHM
ZIPP Bratislava s.r.o., Závod Sereď, Neverejná ČS PHM
Logisticko-skladové centrum Trnava – Rezerva 2
Bratislava, Rajská ulica – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie (DN 600)
Trigranit Centrum Bratislava, Lakeside Office Complex preložky
... inžinierskych sietí

Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad
ČOV odkanalizovanie trnavského regiónu, časť 2:
...Rekonštrukcia ČOV Trnava

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne
...Bardejov – Horná Topľa

Rača – Grinava, vodovodné zásobné potrubie (DN 400, dĺžky 8,0 km)
Prevádzkový poriadok vodárenského systému Bratislavy
Prevádzkový poriadok vodovodných sústav, skupinový vodovod
...Holíč – Skalica

Prevádzkový poriadok – Senický skupinový vodovod
Územné plány: Komárno, Pamiatková zóna Zvolen, Dolné Kočkovce,
...Veľké Leváre

Prieskum a rozbory – ÚP CMO Severovýchod Bratislavy,
...Priemyselný park Senica, Vrakuňa, Vrbovce ...